Proměny Trutnova objektivem Karla Hybnera

Výstava
Výstava spolupořádaná se Státním okresním archivem Trutnov připomíná stavební proměny Trutnova v posledních čtyřiceti letech, zachycené objektivem fotoaparátu Karla Hybnera, trutnovského fotokronikáře od počátku 70. let do roku 2012. Karel Hybner tehdy pořídil dnes již často unikátní snímky, které zachycují rozsáhlé demolice objektů na předměstích i v historickém středu Trutnova v 70. a 80. letech. Na výstavě bude připomenuta také rozsáhlá výstavba i proměny města po roce 1989.
Termíny