Max Emanuel Cencic

Hudba, Opera, Klasická hudba
Il Pomo d’Oro
Riccardo Minasi - dirigent
Ve svém novém projektu nazvaném Venezia nabízí Max Emanuel Cencic árie z barokních Benátek. Jejich autory jsou takoví mistři jako Antonio Vivaldi, Francesco Gasparini, Tomaso Albinoni nebo Antonio Lotti, jejichž opery zcela nezaslouženě zmizely ze světových operních scén. Slavný kontratenorista Max Emanuel Cencic vybral z benátských barokních oper dvanáct árií na základě svého rozsáhlého badatelského výzkumu. Na projektu, určeném jak pro koncertní provedení, tak pro zaznamenání na CD (label Parlophone), Max Emanuel Cencic spolupracoval s italským barokním souborem Il Pomo D’Oro a italským dirigentem Riccardem Minasim.
Termíny