VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Kurzy, vzdělání, konference

Jak vznikl, jak pracoval, kdo ho tvořil, koho se zastával a jak vypadal proces s jeho členy. VONS byl založen skupinou signatářů Charty 77 v roce 1978. Jeho členové mj. poskytovali politickým vězňům právní, finanční a jinou pomoc a obraceli se na československé úřady s žádostmi o nápravu.

Řada členů VONSu byla za svou činnost šikanována a vězněna. Nejznámější je soudní proces z 22. a 23. října 1979, kdy byli odsouzeni Petr Uhl, Václav Havel, Václav Benda, Otta Bednářová, Jiří Dienstbier a Dana Němcová.

Proces komunistickému režimu způsobil obrovskou mezinárodní ostudu a na místa po zatčených nastoupili další aktivisté.

Ve výroční den procesu promluví Kamila Bendová, účastnice tehdejšího dění.

Těšíme se na Vás!

Termíny