Výzvy, paradoxy, hry... a také pantomima Václava Havla

Divadlo, Kurzy, vzdělání, konference

Téměř neznámé libreto pantomimy, jehož autorem je Václav Havel, vzniklo na žádost přátel ve vězení na jaře 1989.

Kopie dopisu Olze Havlové, do nějž autor libreto vložil, je uložena v archivu Knihovny Václava Havla. Text nastudovali umělci a pedagogové z okruhu Katedry pantomimy HAMU. Večer se koná u příležitosti nedožitých narozenin Václava Havla.

Přes stylizaci do polohy němé absurdní grotesky nese dílko na jedné straně autentické znaky vězení, na druhé s nadsázkou sleduje koloběh naděje a zoufalství v jednání nevinného vězně. Přesto, že vzniklo z bezprostředního zážitku autora, má pro svůj humanistický podtext i ve výjimečné nonverbální poloze obecnou platnost.

„Fantazii se meze nekladou!“ – touto svou režijní poznámkou povzbudil autor inscenátory v hledání moderního scénického zobrazení svého libreta. Usilují o novou polohu pohybové stylizace - opustili artistní formu tradiční pantomimy a volí prostředky, které přibližují chování ústřední postavy běžnému životu a jsou také schopné přetlumočit s lehce komediálním nadhledem filozofii Havlovy hry.

Na představení spolupracovali: Radim Vizváry, mim a režisér, pedagog Katedry pantomimy HAMU, Vojtěch Svoboda, mim, frekventant magisterského studia HAMU, výkon v sólové úloze pana A je předmětem jeho budoucí magisterské práce, Vlastislav Matoušek, skladatel, pedagog HAMU, Karel Šimek, light designer, Divadlo Na zábradlí, Ladislava Petišková, dramaturg a emeritní pedagog HAMU, Andrej Krob, Divadlo Na tahu, odborný poradce a Jakub Urban, nezávislý producent spolu s pracovníky Knihovny Václava Havla.

Téměř každý měsíc jedna divadelní hra Václava Havla z různých úhlů pohledu: tentokrát doplníme jedinečnou inscenaci pantomimy Václava Havla vzpomínkou na okolnosti jejího vzniku a odborným příspěvkem Ladislavy Petiškové. Ukážeme také faksimile dopisu z vězení.

Cyklus večerů věnovaných divadelním hrám Václava Havla připravuje Anna Freimanová.

Termíny