Seeds of Time

Film, Dokument
Neúroda způsobuje nepokoje a hlad, stupňující se změny klimatu dopadají na zemědělce na celém světě. Zároveň zemědělci přicházejí o tisíce let staré odrůdy plodin, které jsou schopné těmto vlivům vzdorovat. Chystá se pořádná bouře a zemědělec-průkopník Cary Fowler závodí s časem, aby zachránil budoucnost našich potravin. Díky filmu můžeme sledovat jeho zapálené putování z Říma do Ruska a nakonec až za polární kruh, kde zakládá jednu z nejzabezpečenějších bank na světě – semennou banku na Špicberkách.
Termíny