Zpívejme, věrní, společně

Hudba
Zpěvy české a německé reformace. Účinkuje: Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí David Eben.
Termíny