Karikatura a její příbuzní. Kreslíři a společnost v Čechách 19. století

Výstava
Výstava převede v promyšleném výběru bohatství karikatury a další s ní souvisící tvorby od konce 18. do začátku 20. století. Zveřejní pozoruhodné, často dosud nepublikované artefakty z řady předních veřejných i soukromých sbírek a připomene rovněž mistrovská díla v dobových ilustrovaných časopisech. Výstava se zaměří hlavně na různé podoby vizuálního humoru, a kromě karikatury v užším slova smyslu zahrne i kreslenou satiru a zábavní kresbu týkající se různých stránek života dobové společnosti.
Termíny