Orientální tanec

Volný čas
Vyprávění o orienálním tanci, taneční ukázky a workshop. Tančí a vypráví Zdeňka Rašková.
Termíny