Po stopách filmových a televizních osobností Chrudimi

Volný čas
Přednáška Mgr. Petra Bočka o osobnostech filmu a televize, které mají vztah k našemu městu. Seznámí nás nejen s herci, režiséry, scénáristy, výtvarníky a dalšími členy tvůrčích štábů, ale i s využitím historických pramenů při bádání. Diváci se tak stanou se svědky takřka detektivního pátrání po stopách jednotlivých osobností. Připomenuty budou i některé filmy a pořady, které se v poslední době v Chrudimi realizovaly.
Termíny