Vraždy z pohledu spisovatelů a kriminalistů

Volný čas
Beseda s autory knih a kriminalisty. Viktorín Šulc – Když vzlétne děs a nevíra. Panoptikum sexuálních vražd I. (s dovětky šéfů mordpart Jiřího Markoviče a Luboše Valeriána) Jiří Markovič, Viktorín Šulc – Lovec přízraků. Vraždy, které šokovaly republiku.
Termíny