Cyklus ČTENÍ STARÝCH TEXTŮ

Kurzy, vzdělání, konference

Další cvičení budou probíhat v těchto termínech: 11. 11., 2. 12., 16. 12.

Paleografická cvičení pro laické zájemce o dějiny svého rodu i studenty historických věd 

Cvičení jsou vhodná jako doplněk k cyklu TVORBA RODOKMENU. Jsou určena laickým zájemcům o historii, obecním kronikářům či studentům historických oborů, kteří se chtějí seznámit s písmy 16. - 19. století. Důraz bude kladen na novogotická písma.

Vstupné: 100 Kč

Cena za celý kurs (4 semináře): 350 Kč.

Doba trvání jednotlivých setkání: cca 60 minut.

Kurz bude otevřen, pokud se přihlásí alespoň 5 zájemců.

Lektoruje Martin Hůrka.

Rezervace: martin.hurka@muzeum.ricany.cz, tel.: 604 237 175

Termíny