Zlatokorunský orbis pictus - výstava dětských prací v opatství kláštera

Volný čas, Pro děti

Výstava soutěžních dětských prací inspirovaná zlatokorunskými školními obrazy ve výstavních prostorech opatství. Vernisáž 5. října od 14 hodin v klášteře Zlatá Koruna.


http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

Doprovodný program:
  • ukázka tradičních řemesel (řezbář, kovář, hrnčíř)
  • speciální prohlídky pro rodiny s dětmi obohacené o pracovní dílny

 

Program Zlatá Koruna

Termíny