Umění ve válce a válka v umění

Volný čas
Přednáška Renaty Skřebské z cyklu Reflexe každodennosti v umění je součástí Týdne knihoven 2014 a kampaně Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války. Přednáška k výročí Velké války je reflexí soutěže na válečné pomníky z roku 1920. Cílem je prezentace konkrétních „kladných a záporných“ realizací z lokality Moravy a Slezska. Zároveň je zde snaha o nastolení problematiky dobové i současné v několika rovinách – etické (ničení pomníků a odstraňování jmen padlých), estetické (konkrétní příklady kvalitních uměleckých děl) a v neposlední řadě rovině osobní (autoři, kteří válkou prošli, a jejich skici a realizace např. Jan Štursa apod.)
Termíny