Veletrh sociálních a souvisejících služeb

Výstava
V pořadí již 3. Veletrh sociálních a souvisejících služeb, na kterém se představí široké spektrum organizací poskytujících sociální a související služby nejen v Kutné Hoře. Prezentovány budou služby pro seniory, osoby se zdravotním a jiným postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí. Po celou dobu Veletrhu bude probíhat bohatý doprovodný program, který bude zveřejněn na propagačních plakátech. K jednotlivým sociálním službám budou k dispozici informační prospekty a letáky. Se zástupci organizací můžete přímo konzultovat vaše dotazy.
Termíny