Kamenné kříže spojené s cyrilometodějskou misí

Volný čas
Egyptský kříž anch vyrytý do kamenů ve Vítochově je spojen s pověstmi o zdejším pobytu sv. Metoděje, ale můžeme ho také spojit s gnostickými duchovními tradicemi a daleko staršími duchovními znameními. Stavba kostela na místě předkřesťanského božiště. Kamenný kříž v Bohuňově, opakující se motiv dvojitého kříže a pověsti spojené se vstupem věrozvěstů do Čech, kterým v tom chtěl zabránit sám ďábel. Rousměrovská kamenná stéla s křížem v kruhu je velice podobná křížům ve Vítochově a zdejší nápis ve staroslověnštině. Egyptský anch a dva kříže v Křižanové jsou další stopou spojenou s pokřesťanštěním Čech. Přednáší spisovatel Václav Vokolek.
Termíny