Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Splátka dluhu – Německy hovořící architekti v Praze II.

Volný čas
Secese a moderna: Josef Zasche a ti druzí.
Termíny