Víra v životě vědce

Volný čas
Přednáší Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd.
Termíny