MĚSTO A VÝSTAVA. VZPOMÍNKA NA HANÁCKO-VALAŠSKOU KRAJINSKOU VÝSTAVU V HOLEŠOVĚ 1914

Volný čas
Městské kultrurní středisko Holešov - Městské muzeum a galerie v Holešově vás srdečně zvou na výstavní projekt Město a výstava.

Termíny