I. ročník odborné konference „Společně proti drogám“

Volný čas
I. ročník odborné konference „Společně proti drogám“ – uskuteční se pod záštitou starosty města Mgr. Františka Lukla MPA v prostorách hudebního sálu ZŠ J. A. Komenského v Kyjově. Zajímavé informace o drogové problematice Vám poskytnou např. PhDr. Lenka Skácelová (vedoucí Poradenského centra, metodik města Brna pro prevenci rizikových forem chování na školách), mjr. PhDr. Alena Plšková (odborník Policejního Prezidia ČR, VŠ pedagog, lektorka, preventista a autorka loutek „Jája a Pája“, které se v policejní praxi využívají v případech výslechů dětí), Mgr. Hana Čamlíková (ředitelka a terapeutka občanského sdružení Krok, pomáhající lidem se závislostí na drogách), Mgr. Lenka Možná (Krajská protidrogová koordinátorka). Zároveň se Vám představí i služby sociální prevence, které působí na Kyjovsku.

Termíny