KAPITOLY Z DĚJIN DOPRAVY aneb Z Kroměříže na kraj světa

Volný čas
Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Kroměříž a Město Kroměříž pořádá cyklus přednášek v rámci roku technických památek Kroměříže a okolí.

Termíny