DEN SENIORŮ - Kouzlo amatérského vysílání

Volný čas
V rámci oslav Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na první den v měsíci říjnu, nabízí Masarykovo muzeum v Hodoníně v tento den volný vstup do stálé expozice o nejslavnějším hodonínském rodákovi i do aktuálních výstav. Navíc, speciálně pro tento den připravuje besedu s radioamatérem: Kouzlo amatérského vysílání (viz níže) - téma korespondující s aktuální výstavou.

Termíny