Týden knihoven 2014

Volný čas
V týdnu od 6. 10. do 12. 10. 2014 se koná celostátní akce „Týden knihoven“. Ve středu 8. 10. v 17.00 se uskuteční v Městské knihovně Kyjov setkání při příležitosti 150. výročí založení Čtenářského spolku v Kyjově. Současně bude připravena výstava historických dokumentů zachycujících 150letou historii Čtenářského spolku a knihovny v Kyjově. V návaznosti bude prezentováno také 150 let českého a mezinárodního dění, které ovlivňovalo kulturu tehdejší doby. Záštitu nad touto akcí převzal Mgr. František Lukl, MPA, starosta města Kyjova, a doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., garantka Městské knihovny Kyjov. V rámci projektu „Žijí mezi námi, pojďme naslouchat – spisovatelé Kyjovska“ vystoupí i Mgr. Naďa Horáková, známá spisovatelka. Setkání proběhne za účasti spisovatelů, literátů a umělců regionu a přilehlého okolí, ale i těch, kteří děje svých knih umístili do samotného centra Kyjova. Akce se uskuteční v nově zrekonstruovaném přednáškovém sále v Městské knihovně Kyjov. V knihovně Vlastivědného muzea Kyjov bude připravena výstava knih s válečnou a legionářskou tématikou.

Termíny