Vzduchoplavba ve filmu

Film
Moderované pásmo + výroba draků.
Termíny