Stavební vývoj zámeckého návršíve světle nejnovějších poznatků

Volný čas
Přednáška seznámí posluchače s pozoruhodným stavebním vývojem zámeckého návrší v Litomyšli, od jeho počátků v době kláštera přes biskupství, hrad, renesanční zámek až po barokní a klasicistní úpravy. Na přednášce bude prezentována celá řada doposud neznámých skutečností, které vyplynuly z nedávno dokončených rozsáhlých archeologických výzkumů na Zámeckém návrší. Přednášet bude Mgr. Bohdan Šeda, specialista na stavební historii, který se podílel na vyhodnocování zmíněných archeologických nálezů z pohledu stavebního vývoje. Přednášející je také spoluautorem pěti architektonických modelů Zámeckého návrší v jeho různých vývojových etapách, které jsou prezentovány ve stálé expozici v litomyšlském muzeu.
Termíny