S elegancí proti rakovině – PROJEKT 35

Výstava
Rakovina je slovo, které děsí každého člověka, protože je to diagnóza se kterou spojujeme automaticky utrpení, bolest a umírání. V civilizovaných zemích počet zhoubných nádorů stoupá a nemoc se může objevit i ve věku, kdy na závažné zdravotní problémy nemyslíme. Každoročně se v České republice diagnostikuje kolem 130 nových případů karcinomu prsu u žen do 35ti let. V tomto věku je nemoc většinou nebezpečnější, nádor je agresivnější a často se bohužel odhalí v pokročilém stádiu. Aby mladé ženy zbytečně neumíraly na nemoc, která může být v časných fázích zcela vyléčitelná, vznikl na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN v roce 2005 komplexní program péče o pacientky s karcinomem prsu do 35 let – PROJEKT 35.
Termíny