Veřejná diskuze a čtení s autory paměťových románů Radkou Denemarkovou, Jiřím Hájíčkem a dalšími

Volný čas
Veřejná diskuze a čtení s autory paměťových románů Radkou Denemarkovou, Jiřím Hájíčkem a Kateřinou Tučkovou. Tato akce se koná jako doprovodný program konference věnované vztahu rodinné paměti a školní výuky. Zveme Vás na čtení a diskuzi Radky Denemarkové, Jiřího Hájíčka a Kateřiny Tučkové, tedy spisovatelů kteří se v současné době věnují románům tématizujícím vzpomínání a roli nedávné minulosti v naší společnosti. Akce má v úmyslu seznámit posluchače a čtenáře s tímto progresivním žánrem soudobého románu. Vycházíme z toho, že literární reprezentace umožňuje v kontextu studia kolektivního vzpomínání elegantně řešit některé problémy, které reflexe historiků nedovoluje. Díky schopnosti inscenovat svědectví v nepřekonatelné mnohosti hlasů, jejich ambivalentní dialogičnosti a specifické narativní časovosti se autorům paměťových románů daří překonávat některé bariéry, na něž naráží soudobá teoretická konceptualizace komunikativní a kulturní paměti ve společnosti. Cílem tohoto čtení a následné diskuze je tato specifika literárních forem vzpomínání („paměť literatury“)a inscenování vzpomínkových diskurzů skrze literaturu („paměť v literatuře“) odhalit a společně s čtenáři prověřit nosnost takového způsobu poznání historické reprezentace.
Termíny