Školení trenérů 1. a 2. stupně Českého systému kvality služeb

Dvoudenní vzdělávání trenérů 1. stupně ČSKS je praktické školení zaměřené na posílení kvality služeb subjektů poskytující služby (zejména s vazbou na cestovní ruch), podporu rozmanitosti a lákavosti nabídky reflektující potřeby a očekávání zákazníka, posílení interních firemních procesů a postupů. Cílem školení je také seznámit účastníky s Českým systémem kvality služeb a vlastními kroky certifikace, aby tito jako vyškolení Trenéři kvality 1. stupně byli s to následně zavést standardem doporučovaná/požadovaná opatření a podat vlastní žádost. Program školení: Co je to management kvality, Představení ČSKS, Vize, Pět zásad péče o kvalitu, Procesy služeb, Vaše cesta k certifikátu Absolvováním školení kromě konkrétních návodů a postupů zároveň získáte: - Vaše organizace příležitost se zapojit do právě se rozbíhající certifikace Českého systému kvality služeb, - Vy / účastník školení certifikát Trenéra I. stupně ČSKS (využitelné v profesním CV). Školení i vlastní certifikace je nyní zdarma (do června 2015), aktivita je hrazena z projektu MMR ČR, který celý systém i zaštiťuje. ČSKS získal licenci systému kvality v Německu (Service Qualität Deutschland/SQD), kde si tato certifikace služeb získala již velkou prestiž i marketingovou hodnotu, jelikož německý klient je na SQD silně orientován. Subjekty, které se zapojí do systému v současné době zároveň získají, budou-li mít zájem, možnost zvýšené propagace prostřednictvím marketingové kampaně MMR zaměřené na odbornou veřejnost. Systém je vhodný pro všechny organizace (zejména je zaměřen na drobné, malé a střední organizace), kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají zájem posilovat své postavení na trhu. Pro větší či na trhu dlouhodobě fungující organizace je zajímavý zejména II.stupeň (podmínkou získání I.stupně certifikace ČSKS), který je zaměřen na audit organizace, její silné a slabé stránky (součástí také mystery shopping). Termíny nejbližších školení v severních Čechách: 10. - 11.2.2015 - Liberec 17. - 18.2.2015 - Krásná Lípa - Školení trenérů kvality II. stupně 24. - 25.2.2015 - Krásná Lípa 10. - 11.3.2015 - Liberec 24. - 25.3.2015 - Krásná Lípa 14. - 15.4.2015 - Liberec 28. - 29.4.2015 - Krásná Lípa 12. - 13.5.2015 - Liberec 26. - 27.5.2015 - Krásná Lípa 2. - 3.6.2015 - Liberec 16. - 17.6.2015 - Krásná Lípa Pokud budete mít zájem o další informace, prosím neváhejte kontaktovat regionální koordinátorku Českého systému kvality služeb Radku Soukalovou: mobil: +420 777 819 914 e-mail: radka.soukalova@csks.cz

Termíny