Krajané na Balkáně

Volný čas
…putování za potomky českých starousedlíků do Bosny, na srbskou Vojvodinu a do rumunských Karpat… V rámci audiovizuální prezentace cestovatel přiblíží historický a kulturní kontext spjatý s příchodem českých usedlíků do balkánských oblastí v 19. a začátkem 20. století. Autor krátce zrekapituluje historickou situaci v Bosně, na Vojvodině, a v rumunském Banátu, přiblíží zeměpisná fakta a poukáže na zajímavé prvky vážící se k dané oblasti. Coby rozhlasový dokumentarista povypráví o projektu realizace radiodokumentu a prezentuje vybranou část dokumentaristické práce. To vše za pomocí fotografií, zvukových ukázek a vlastního vyprávění. Petr Slinták (nar. 1978) je rozhlasový dokumentarista, filmový historik, dramaturg a publicista. V oboru filmové vědy se specializuje převážně na dějiny české kinematografie a etnologickou dokumentární tvorbu. Působí též coby redaktor, natáčí cestopisné reportáže a radiodokumenty.
Termíny