Laurent Stalder: Ani stará, ani nová. Hledání autonomní architektury + Adam Caruso: Klam modernismu

Volný čas
Přednáška poskytne koncentrovaný přehled švýcarské architektonické produkce posledních čtyřiceti let - 70. léta a jejich přelomové soutěže, 80. léta a vznik tzv. Analogické školy, přelom století a posun od kulturního k materiálnějšímu chápání architektury a nakonec produkci současnou.
Termíny