Michal Buráň, Smuteční síně socialismu

Výstava
Výstavba smutečních obřadních síní byla zdůvodněna ateizací pohřebnictví, nutností nahradit křesťanský obřad. Byly vypracovány případové studie podle velikosti spádových oblastí a počtu obyvatelstva. Masová výstavba pak začíná po roce 1970. Projekty ale obsahovaly velké množství chyb a nelogičností. Dnes trápí soukromé i obecní vlastníky špatné provedení staveb, zatékání vody i problémy s vytápěním. Přesto jsou normalizační smuteční síně fascinujícím svědectvím své doby, schopnosti architektů a výtvarníků vypořádat se s komplikovaným zadáním, které se na jedné straně snažilo popírat křesťanskou ikonografii, na straně druhé se častokrát nevyhnulo klasickým sakrálním motivům.
Termíny