„Nakonec je to obraz práce s lidmi.“ architekt Jiří Čančík 1922 – 2001

Výstava
V rámci cyklu představujícího významné osobnosti zlínské (gottwaldovské) poválečné architektury prezentuje galerie dílo akademického architekta Jiřího Čančíka (18. 7. 1922 Bratislava – 22. 8. 2001 Zlín). Patřil ke generaci, která začala své tvůrčí období po tragickém zlomu v roce 1948. V tomto roce nastoupil do architektonického ateliéru firmy Baťa n.p. V letech 1953 – 1956 realizoval sídliště Mojmír v Uherském Hradišti, které mělo pozitivní ohlas jak mezi jeho obyvateli, tak i urbanisty. Významnými stavbami byla budova Stavoprojektu ve Zlíně, rekreační středisko Sigmy Lutín nebo Kulturní dům v Luhačovicích. S kolektivem autorů řešil centrum Zlína a Otrokovic. Zúčastnil se celé řady architektonických soutěží. Pro jeho tvorbu je příznačné sepětí architektury s výtvarným uměním. V roce 1979 dokončil svou nejvýraznější a nejpůsobivější stavbu – zlínské krematorium, patřící k nejvýznamnějším příkladům tohoto typu po II. světové válce.
Termíny