René Hábl - Visites

Výstava
Po roce 2000 prošla tvorba Reného Hábla (*1968) viditelnou proměnou, která je překvapující svou radikalitou a pevným rámcem, v němž se jeho díla od této doby vyvíjejí. Háblovy obrazy jsou i nejsou abstrakcí. I když v nich nalézáme rezidua předmětné reality, jedná se spíš o odkazy k fenoménům paměti a mentálním objektům. Znakový charakter obrazů podtrhuje i plošné pojetí a výrazná tvarová stylizace.
Termíny