Křeslo pro prof. Jana Pirka

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Filip Douda.
Termíny