Koncert pro Varhany na čtyři ruce a čtyři nohy

Hudba
X. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová 2014. Varhaníci: Lucie Guerra Žáková, Carlos Arturo Guerra Parra (Šp.). Program: Juan Bautista Cabanilles, Antonio Cabezón, Nicholas Carlston, Thomas Tomkins, Louis Couperin, Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Francesca De Santis, Robin Dinda.
Termíny