Slavnostní předávání Poct za alternativní umění

Volný čas
Dekadentní večírek letos v režii Michala Háby, účinkuje Lachende Bestien a Kartel aneb Když vás vychodí dveřmi, vraťte se oknem.
Termíny