Ateliér Kreativního pohybu pro děti od 7 do 12 let

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Obsahem lekcí je rozvoj citlivosti vůči vlastnímu tělu a pohybu jako nástroji vyjádření. Základní metodou výuky je improvizace, které jsou děti v předškolním a mladším školním věku ještě přirozeně velmi otevřené.

► Každé úterý od 16:30 do 18:00 ve Studiu Divadla Archa, Zlatnická 8.
14 lekcí + veřejná prezentace / cena: 2000,– Kč | V případě účasti sourozenců: 1. dítě plná cena, 2. dítě 50% sleva, 3. a další děti 75% sleva!


Začínáme 30. září 2014! | První hodina je otevřená a je pro všechny zájemce přístupná zdarma!

► přihlášky také v pokladně Divadla Archa nebo na první otevřené hodině

přihláška ke stažení

► hlásit se můžete i v průběhu semestru

► informace: Tereza Černá, produkce Ateliérů Archa.lab — tel.: +420 604 925 337

Do hodin se mísí prvky výtvarných i hudebních hrátek, velký důraz je kladen také na sociální rozvoj dětí, dovednost spolupráce ve skupině a to nejen v tanci a pohybu.

 

Lektorky: Tereza Ondrová a Veronika Kotlíková (VerTeDance)
Tereza Ondrová je absolventkou pražské AMU, obor taneční pedagogika. Veronika Kotlíková je absolventkou UK, obor primární pedagogika. Obě jsou profesionální choreografky a interpretky. Spolu s light designerem Pavlem Kotlíkem založily taneční seskupení VerTeDance a od roku 2003 uvádějí své společné projekty, jak u nás tak v zahraničí. V roce 2005 získali Cenu Sazky za objev v tanci. Tereza Ondrová a Veronika Kotlíková byly v letech 2009 až 2012 rezidenčními umělci projektu Divadla Archa Archa.lab. Pod hlavičkou Archa.lab vytvořily úspěšné představení Emigrantes (2010) a Simulante Bande (2012), které získalo Cenu Divadelních novin a Cenu diváků na festivalu Česká taneční platforma.


Podmínky pro přihlášení a stornování ateliéru:
a) Přihlásit se lze na základě vyplnění a odevzdání písemné přihlášky a zaplacení ateliéru na otevřené hodině
nebo na pokladně Divadla Archa
b) V případě, že platba nebude uhrazena přímo na první (otevřené) hodině, je nutné zaplatit na pokladně
Divadla Archa a přinést potvrzení o platbě nejpozději na druhou hodinu.
c) Stornování ateliéru v jeho průběhu (po absolvování zkušební otevřené hodiny a zaplacení ateliéru) – storno
poplatek: 100% z kurzovného.
d) Pozdní přihlášení do ateliéru je možné, z celkové ceny bude odečten počet zmeškaných hodin.

 

 

 

Termíny