Jaké by to bylo?

Výstava
Téma diplomové práce: „Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23 v Roztokách u Prahy“, autor: Pavla Danešová.
Termíny