57 (dní na cestě kolem světa)

Volný čas
Dopolední akce je určena žákům základních (6.-9. třída) a středních škol. Obsah dopoledního formátu navazuje na výuková témata zeměpisu a dalších předmětů.
Termíny