Karel Vik - Grafika

Výstava
Jeden z nejvýznamnějších českých grafiků, který dovedl dřevoryt k umělecko-řemeslné dokonalosti, se představí rozsáhlým souborem grafických cyklů.
Termíny