Sardinie - evropský Karibik

Volný čas
Středomořský ostrov nám svým vyprávěním a promítáním diapozitivů přiblíží Štěpánka Šmídová.
Termíny