Umělecké fotografie SofiG baletní výstava

Výstava, Divadlo

Výstava v Galerii obecního domu v Opavě, jejíž vernisáž je připravena na 1. října 2014 od 17 hodin, představí aktuální díla umělecké fotografky Mgr. Tamary Černé z baletního prostředí. Fotografka byla v minulém roce mezinárodně oceněna prestižním 2. místem (GM Award 2013)a dostalo se jí tak dalšího mezinárodního uznání v kategorii baletní fotografie. Mezi oceněnými v ostatních kategoriích byli například Maya Plisetskaya, Svetlana Zakharova (La Scala), Mikhail Lobukhin (Bolshoi Ballet), Jiří Kylián a další.

Výstava v Obecním domě

Ashley Lunn, Isa Ichikawa, Jekaterina Jurievna Pronina a jiné, fotografované především zahraniční baleriny prožívají elegantia at motio. Rozmanitá těla a osobitý projev těchto předních umělkyň je nezaměnitelný, oko umělecké fotografky je nechává promluvit stejnou řečí a tvoří tak jednolitý styl a obraz celé výstavy.

Fotografie nás opět přivádějí k dávnému estetickému zjištění, že krása spočívá v harmonii. Tato harmonie je však vícevrstvá: Především je dána celkovou kompoziční vyvážeností, která se jednou projevuje ve sladění souhlasných prvků, jindy ve stmelení prvků kontrastních. Všechny portréty prozařuje přímo hmatatelná vyrovnanost, klid a pohoda. A hlavně prožitek naprosté a neohrožené svobody. Lidská bytost tu zakouší své tady a teď a tento intimní a uzounký časoprostor nemůže narušit žádná zevní síla. Meditačně přitom rozmlouvá se svou tělesností. A dětská rozjásanost v její tváři ještě více zpřítomňuje pocit všestranné volnosti. Její spíše dívčí než ženské tělo obestírá tápavý pel smyslnosti a nepřiznané cudnosti.

Lidská bytost tu zakouší své tady a teď a tento intimní a uzounký časoprostor nemůže narušit žádná zevní síla.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.sofig.cz

Termíny