Kurz filozofie a psychologie východu a západu

Kurzy, vzdělání, konference
Filozofie pro život - kurz • Začátek kurzu: středa, 11. března ve 20 hodin • Kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, ve středu od 20 hodin Místo konání: Dům techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice (2. patro) Cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč) Přihlášku a další informace naleznete na následujícím odkazu. Přihlásit se můžete rovněž mailem na pardubice@akropolis.cz nebo telefonicky na tel. 774 554 422   Tento kurz tě provede vzrušujícím světem záhad života, člověka a Universa. V průběhu třinácti přednášek budeš moci lépe poznat sebe sama a probudit skryté potenciály, které dřímají ve tvém nitru. Seznámíš se se třemi tématickými celky, jež pojednávají o důležitých aspektech lidské existence: 1. etické otázky jednotlivce 2. hledání spravedlnosti ve společnosti 3. význam dějin pro pochopení současnosti  

Témata:
Člověk a vesmír
Sedm složek či dimenzí ve vesmíru a v člověku
Viditelná a neviditelná přirozenost člověka
Nadčasová etika a morálka

Tisíciletá Indie
Zákony, které řídí vesmír: dharma a karma
Symbolismus Bhagavadgíty, vnitřní boj člověka
Učení o reinkarnaci

Mystický Tibet
Staré tibetské texty: Kniha zlatých pravidel a Hlas ticha
Cesta učedníka třemi síněmi duše
Učitelé moudrosti a rady tibetských mudrců

Buddhistická filozofie
Život a učení Buddhy
Čtyři vznešené pravdy
Osmerá ušlechtilá cesta
Osvobození člověka, nirvána

Dálný Východ
Konfucius a jeho učení
Etický a politický řád ve společnosti.
Cesta ušlechtilého člověka

Egypt
Nebeský a pozemský Egypt
Obřad a magie, potřeba posvátného v životě
Morální koncepty: zdvořilost, hledání pravdy, náboženství, rodina, solidarita aj.
Rady Ptahhotepa, Imhotepa, Aniho a dalších mudrců

Platon, filozof idealismu
Učení o idejích
Symbolismus ´Mýtu o jeskyni´
Ctnosti duše a Ideály spravedlnosti

Aristoteles
Život a dílo
Aristotelovská etika, Etika Nikomachova
Aristotelovská metafyzika, stupně poznání

Praktická filozofie
Problémy současného světa
Individuum, společnost, stát
Přirozená hierarchie
Projev mužské a ženské polarity ve společnosti
Politický a filozofický Ideál

Stoikové, moudrost Říma
Vnitřní síla člověka
Otroctví a svoboda, život a smrt
Řím a občané světa
Marcus Aurelius, Epiktetos, Seneca

Plotin a neoplatonismus
Fáze kreace: chaos, theos, kosmos
Učení o duši, kráse a kontemplaci
Cesta k božskému
Mysticismus ve filozofii Západu
Eklektická škola v Alexandrii

Časové cykly
Kosmologie
Jugy neboli období světa
Krize naší doby

Mýtus a dějiny
Filozofie dějin
Paměť a dějiny
Mýtus o věčném návratu

Nadčasová filozofie a její projevy
Filozofické školy a formování filozofa
Společnosti esoterních studií
Pythagorejská škola
Filozofie jako odvěká přirozená touha člověka po poznání pravdy

Během kurzu probíhají cvičení užitečná pro rozvoj našich přirozených schopností, jako jsou pozornost, koncentrace, paměť, imaginace, kontrola afektivních fenoménů, vůle atd., vybraná z tradic a témat probíraných v rámci kurzu.

Termíny