Společně do školky!

Výstava
Už osmnáct měsíců se maminky s dětmi aktivně účastní nového projektu nadace Romský vzdělávací fond, jehož cílem je podpořit inkluzivní vzdělání ve dvou obvodech města Ostrava – v Porubě a Mariánských Horách – Hulvákách. Projekt s názvem „Společně do školky!“ provozuje dvě předškolní centra pro romské a sociálně znevýhodněné děti se záměrem zpřístupňovat kvalitní vzdělání ve státních školkách a školách. Fotografka a reportérka Jana Baudyšová vstoupila do projektu „Společně do školky!“ na jaře 2014 a její snahou bylo zachytit nadšení pro učení a hru, jež je společné všem dětem. Romský vzdělávací fond by tímto rád poděkoval Magistrátu města Ostrava za spoluúčast a podporu projektu, který investuje do časných let romských dětí. S podporou Roma Education Fund, Ostrava!!!
Termíny