Plzeňská filharmonie

Hudba
Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, Ch. Gounod. Dirigent T. Brauner.
Termíny