Dřevokazné houby a kácení stromů

Volný čas
Přednáška bude prezentovat jednotlivé dřevokazné houby, které mohou zásadním způsobem ovlivňovat život stromů. Hniloby jimi vyvolané jsou častou příčinou nutnosti stromy kácet a v horším případě příčinou ohrožení osob a majetku. Proto je nutné znát i vzájemný vztah mezi houbou a dřevinou. Z toho vyplývá nutnost vědět, kdy stromy chránit na straně jedné, ale nedopustit ohrožení osob a majetku na straně druhé. Přednáška je určená pro pracovníky veřejné správy a to především pro ty, kdo vydávají rozhodnutí o povolení kácení stromů nebo o stromy pečují, ochránce přírody, studenty vyšších ročníků a pro ty, kteří se přírodu a její ochranu zajímají. Přednáší Ing. Jiří Lederer.
Termíny