„Souboj královen“ a Přemyslovny na královských trůnech

Volný čas
Královské dcery z rodu Přemyslovců bývaly hrdé a nezávislé a stávaly se často i hybatelkami evropských dějin. „Souboj královen“ – Elišky Rejčky, vdovy po Václavu II., a jeho dcery Elišky Přemyslovny, matky Karla IV., se významně zapsal do našich dějin. Na přednášce budou představeny pozoruhodné osudy i dalších významných českých královen na evropských trůnech, jako např. dcery Karla IV., Anny České, a dalších. Promluví a živou středověkou hudbou s doprovodem gotické harfy a psaltéria svou přednášku obohatí RNDr. Mgr. Hana Blochová.
Termíny