Křišťálový kamínek 2014

Volný čas
Křišťálový kamínek převezmou v Divadle Antonína Dvořáka osobnosti s handicapem i ti, kteří se lidem s postižením věnují. Divadlo Antonína Dvořáka se 1. října stane místem setkání lidí z celé Evropy. V hledišti usednou specialisté, kteří do Ostravy přijeli diskutovat o práci s handicapovanými, ale i lidé se zdravotními omezeními. Slavnostní večer Křišťálový kamínek tak už podeváté spojí lidi z České republiky, Francie, Itálie a dalších zemí. Bude tradičním vyvrcholením Evropských dnů handicapu, týdne konferencí, workshopů, kulatých stolů i sportovních a společenských aktivit. „Každoročně předáváme prestižní ocenění lidem, kteří handicapovaným věnují čas, energii i kus vlastního života. Křišťálový kamínek obdrží také mimořádně aktivní osobnosti s postižením. Na jevišti Divadla A. Dvořáka vyhlásíme i výsledky výtvarné soutěže Svět není černobílý, do které se zapojily tři stovky dětí a mladých lidí. Ceny přijmou z rukou Moniky Žídkové, zástupců partnerů, sponzorů a předsedy hodnoticí komise, výtvarníka Jiřího Surůvky,“ říká ředitelka pořádající Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová. XXII. ročník Evropských dnů handicapu se v Ostravě koná od 29. září do 3. října pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a primátora statutárního města Ostravy Ing. Petra Kajnara.
Termíny