Setkání s Karolem Sidonem a Karlem Hvížďalou

Volný čas
Nakladatelství Galén zve u příležitosti souborného vydání všech knižních rozhovorů, které spolu v posledních bezmála dvaceti letech vedli a napsali Karel Hvížďala s Karolem Sidonem, na setkání s oběma autory, Petrem Fischerem a dalšími hosty. Souborné vydání obsahuje tři celky: Když umřít, tak v Jeruzalémě (aby lidé věděli, co je judaismus a jakého mají v Praze rabína), Červená kráva (aby Karel Hvížďala věděl, kým je) a Sedm slov (sedm rozhovorů o sedmi slovech, aby novináři viděli, co se dá všechno dělat s žánrem rozhovoru)...
Termíny