K.O.K.F.O.T. 2014

Výstava

Galerie 4 zve na výstavu skupiny fotografů, která se poprvé prezentovala vynikající instalací na Krajském festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí Chebské dvorky 2013. Jejími členy jsou: Karolína Rusňáková, Ola Chytra, Klára Vomelová, Filip Rojík, Ondřej Kalmán a Tereza Kožíšková. Výstava potrvá do 1. listopadu 2014.

   Skupina K.O.K.F.O.T. vznikla v květnu 2013 v rámci společné účasti na 11. ročníku Krajského festivalu Chebské dvorky 2013. Hlavní pohnutkou bylo však společně tvořit.

   Název skupiny je odvozený z křestních jmen členů: K.arolína, O.la, K.lára, F.ilip, O.ndřej a T.ereza. Tvoří ji dva bývalí kantoři a čtyři bývalí studenti Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. I když jsou členové této skupiny většinu času roztroušeni po celé České republice a někdy i po celém světě, tak se těchto šest naprosto odlišných lidí snaží o určitou koncepci a společný cíl.

   Témata výstav vyplývají spontánně z jejich zážitků a rozhovorů, které často hraničí s absurditou a právě ta má pro všechny členy skupiny specifický význam.

   Výstava v Galerii 4 s názvem „K.O.K.F.O.T. 2014“ je už třetí společná výstava, která obsahuje fotografie ze tří společných projektů: „To se nám jen zdá“ (Chebské dvorky 2013), „Hrobové ticho“ (Chebské dvorky 2014) a „Neviditelnost viditelných věcí“ (Galerie 4, 2014). Každé z těchto tří témat určuje společná myšlenka, kterou lze číst ve více rovinách, je však pojata každým z autorů zcela jiným způsobem a nechává každému prostor pro vlastní interpretaci. „To se nám jen zdá“ byl prvním projektem skupiny K.O.K.F.O.T.. Byl  spojením snů, nočních můr a pošetilostí každého z tvůrců. „Hrobové ticho“ dalo autorům možnost vniknout do nitra jejich duší, kde se realita mění v pocity a obrazy, jež je možné spatřit pouze v absolutním tichu… „Neviditelnost viditelných věcí“ je poslední projekt skupiny, připravovaný pro výstavu v Galerii 4. Do sféry tajemných světů se dostaneme prostřednictvím fotografických experimentů a iluzí, ale i dokumentárním přístupem ke skutečnosti, která však ve spojení s tématem nabývá dalších, často absurdních významů.

Účinkují

Karolína Rusňáková, Ola Chytra, Klára Vomelová, Filip Rojík, Ondřej Kalmán a Tereza Kožíšková

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny