Knihy z pera hrabat Buquoyů: výstava knih z novohradské zámecké knihovny na hradě Rožmberk

Volný čas, Pro děti

Výstava knih z novohradské zámecké knihovny bude do konce října přístupná na hradě Rožmberk.


http://www.hrad-rozmberk.eu/

Výstava knih z novohradské zámecké knihovny  Knihy z pera  hrabat  Buquoyů
  • Jan Nepomuk hrabě Buguoy -  Johan Graf von  Buquoy
    (26. 6. 1741, Praha - 18. 4. 1803, Nové Hrady)
  • Dr. Jiří František August hrabě Buquoy - Georg Graf von  Buquoy
    (7. 9. 1781, Brusel – 19. 4. 1851, Praha)

Vysoce vzdělaný Jiří Buquoy celý život hledal harmonii světa, jako kdysi Kepler a Komenský. Samostatně studoval mnohé vědy, uvažoval o záhadách přírody, psal kontemplativní básně „pro vzdělané čtenáře a čtenářky“. Zatímco jeho odborné práce nalézaly a dosud alespoň částečně nalézají zasloužený ohlas, jeho literární pokusy neměly mnoho obdivovatelů.

Svůj život prožil mezi dvěma významnými revolučními změnami – Velkou francouzskou revolucí a revolučním rokem 1848. Potomek jednoho z bělohorských vítězů a původně francouzské rodiny se velice zasloužil o budování Národního muzea v Praze.

Ironií dějin také je, že on, původně odpůrce revolučních zvratů, se na konci života činně zúčastnil revolučních událostí 1848 a na svůj politický postoj doplatil vězením a ztrátou zdraví. Osobnost Jiřího Buquoye podnítila vytvoření romantické legendy, která ovlivnila tehdejší českou literaturu, konkrétně Karla Sabinu, Jakuba Arbese a Gustava Pflegera-Moravského.

Výstava z tvorby originálního myslitele první poloviny 19. století Jiřího Františka Augusta Buquoye a sociálního reformátora Jana Nepomuka Buquoye, vznikla ve spolupráci Národního památkového ústavu  a Knihovny Národního muzea.

Termíny